Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE przepisy prawa wymagają od nas przekazania Ci informacji o tym, w jaki sposób Blend Dominik Podbielski (dalej będziemy określać się jako „spanko.studio”) przetwarza (np. zbiera i zapisuje) Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko albo adres email), oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Blend Dominik Podbielski z siedzibą w Koziegłowach (62-028), os. Leśne 10/79,
NIP: 7773203499

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do dostarczania użytkownikowi informacji z serwisu dostosowanych do jego oczekiwań. Plik cookie zawiera informacje, które mogą być wysyłane z serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w jego systemie. Wykorzystywanie przez spanko.studio plików cookies zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z serwisu. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje o otrzymywaniu plików cookie, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może się to wiązać z pewnymi nieprawidłowościami w dalszym funkcjonowaniu serwisu.

Jak długo wykorzystujemy Twoje dane?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych to w przypadku: 1) danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązek uprawnego spanko.studio – okres obowiązywania umowa, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących spanko.studio i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego spanko.studio 2) danych osobowych przetwarzanych w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spanko.studio – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
3) danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania.

W jakich celach i z jakich przyczyn wykorzystujemy Twoje dane?

Spanko.studio przetwarza Twoje dane na podstawie: a) Art. 6 ust. 1 a RODO na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została nam przez Ciebie udzielona (np. w zakresie udziału w postępowaniach rekrutacyjnych) b) Art. 6 ust. 1 b RODO w celach umożliwienia nam podjęcia na Twoje żądanie działań związanych z nawiązaniem z Wami współpracy, natomiast w przypadku zawarcia z Wami co najmniej jednej umowy, dane przetwarzane są na potrzeby jej realizacji c) Art. 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spanko.studio (dla celów rachunkowych oraz podatkowych) d) Art. 6 ust. 1 f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spanko.studio, polegających na: ochrony przed oszustwami, prowadzeniu czynności analitycznych, zachowaniu bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów między uczestnikami oraz archiwizacji dokumentów.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy spanko.studio oraz podmioty współpracujące ze spanko.studio np. klienci i ich pracownicy lub współpracownicy.

Jakie masz uprawnienia wobec spanko.studio w zakresie przetwarzania danych?

Od spanko.studio możesz żądać dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez spanko.studio, możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: hello@spanko.studio.